Salgsbetingelser webshop

Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt NL-92, med tilføjelser og ændringer, som det fremgår af nedenstående:

 1. Betalingsbetingelser

  Netto kontant, hvis intet andet er aftalt.
 2. Forsendelse

  Fri fragt ved køb over DKK 3.000,00.
  Risiko overgår til køber ved udlevering til fragtmand.
 3. Leveringstid

  Leveringstider angives omtrentligt, og X-EL Tavler hæfter ikke for driftstab eller andet indirekte tab i tilfælde af forsinkelse.
 4. Reklamation

  Køber er forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen straks ved modtagelsen. Såfremt køber ønsker at reklamere, skal dette ske skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen, medmindre det drejer sig om skjulte fejl.
 5. Returvarer – fradrag

  Boligtavler inden for 0-15 dage fra leveringsdato – 15%
  Byggestrømstavler inden for 0-15 dage fra leveringsdato – 15%
  Løssalg inden for 0-15 dage fra leveringsdato – 15%
  Minimumsfradraget vil altid være kr. 200,00
  Evt. udgifter til fragt krediteres ikke.
 6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

  X-EL Tavler yder 1 års garanti, regnet fra leveringsdagen, med-mindre andet er skriftligt aftalt. Reklamation inkluderer reparation eller levering af tilsvarende produkt i forbindelse med fejl i konstruktion, materialer og fremstilling. I intet tilfælde er X-EL Tavler ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. X-EL Tavler er i alle tilfælde, alene forpligtet til at foretage reparation eller levering af tilsvarende produkt.
 7. Produktansvar

  X-EL Tavler er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af X-EL Tavler eller andre, som X-EL Tavler har ansvaret for.
  X-EL Tavler er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. X-EL Tavler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 8. Priser

  Priser og gebyrer i henhold til X-EL Tavler’s til en hver tid gældende prisliste. Ved køb under kr. 500,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. X-EL Tavler kan prisregulere uden varsel.
 9. Ejendomsret

  Ejendomsretten til det leverede tilhører X-EL Tavler, indtil X-EL Tavler har modtaget fuld betaling for det leverede.